Visste du att:


Att leva ett mermänskligt liv
//Av: Anders Sandberg på Oxfords Universitet, används med tillstånd.

Inledning

TRANSHUMAN: Someone actively preparing for becoming posthuman. Someone who is informed enough to see radical future possibilities and plans ahead for them, and who takes every current option for self-enhancement. Max More Vad är ett mermänskligt, ett transhumant liv? Det är att leva så optimalt som möjligt, genom att kringgå eller åtgärda sina svagheter och genom att ta tillvara alla nya möjligheter för att utveckla sig själv. I stället för att lunka på i gamla fåror tar mermänniskan ansvar för sitt liv och väljer själv vad hon vill utvecklas till. Det är både farligt och spännande, stimulerande och ansträngande, men resultatet är värt det: ett liv man lever istället för ett liv som levs åt en.

Vissa tycks mena att det är själviskt att utveckla sig själv. Men själviskhet är att undanhålla något från andra: på samma sätt som med kunskap, där man blir rikare av att dela med sig den, så hjälper din självutveckling inte bara dig, utan fungerar som en förebild och inspiration för andra. Som mermänniskor är vi katalysatorer för förändring.

Det finns många olika metoder att utveckla sig, och denna handbok kan bara nämna några och gå igenom dem ytligt. Oavsett om ens mål är att leva ett långt och händelserikt liv eller utvecklas till en eftermänsklig superintelligens måste man börja i nuet med de hjälpmedel som finns till hands. I framtiden kommer troligen nya möjligheter som nanoteknologi eller bionik att bli tillgängliga, men vi kan inte lojt vänta på dem eller ens ta för givet att de dyker upp; självutveckling är något mycket praktiskt och förankrat i vardagen. Om vi inte kan förändra våra vanor nu, hur kan vi då inbilla oss att vi kan utvecklas imorgon?

Oavsett vilka mål man har och vilka medel man vill använda krävs något speciellt för att lyckas med självutveckling: passion. Det räcker inte med att tycka att det låter som en bra idé eller prova lite halvhjärtat. För att få resultat måste man gå in för vad man gör! Hemligheten med alla människor som verkligen lyckas med något storartat är alltid att de är starkt motiverade: utan sin passion skulle de förnuftigt stanna hemma i sängen istället för att med stor möda bestiga Mount Everest, upptäcka relativitetsteorin eller bli mångmiljardärer. Är du motiverad att förändra dig själv kan du göra dig själv till vad du vill.

Problemet är naturligtvis: hur blir jag motiverad? Det finns så många hinder, allt verkar så jobbigt och jag är osäker på mig själv. Hemligheten är att upptäcka sina egna passioner, de drivkrafter man själv har och blåsa liv i dem. Inom psykologin talar man om extern och intern motivation. Extern motivation är allt som motiverar oss utifrån: krav från omgivningen, en vilja att visa sig bäst, rädsla att förlora. Intern motivation motiverar oss inifrån: vi tycker verkligen om att göra det vi gör. Vilken är den starkaste drivkraften? Rätt gissat! I längden vinner intern motivation helt enkelt därför att den alltid finns där. Externa motivatorer kan lätt försvinna, och då försvinner den externa motivationen: du låtsas kanske att du fortsätter av egen fri vilja, men gnistan är borta. Å andra sidan, praktiskt taget all långvarig motivation är intern och självförstärkande: för varje liten framgång blir det allt roligare att fortsätta, och det hela blir till en vana.

Så, vad är meningen med ditt liv? För att leva ett mermänskligt liv måste vi ha en riktning, ett mål. De flesta människor lever livet utan någon speciell målsättning, utan att ens tänka efter varför de lever; som mermänniskor väljer vi själva meningen med våra liv och genomför den sedan. Vi har alla tankar om framtiden, om vad vi skulle vilja bli, vad vi skulle vilja göra (även om vi ofta inte ens vågar avslöja dem ens för oss själva): det är dessa som är drivkraften för våra mermänskliga ambitioner, grunden för den interna motivation som skall föra oss mot stjärnorna.

Metod för planering av ett mermänskligt liv

Finn ditt Mål

Vad är det du vill få ut av livet? Vad är det du vill bli? Hur vill du att världen ska se ut? Vad gör dig lycklig? Sätt dig någonstans där du inte kan bli störd och tänk igenom ditt Mål i lugn och ro. Ta god tid på dig. Skriv ned dina tankar om vart du innerst inne strävar mot, dina drömmar och visioner (gärna som en mindmap). Tänk på att det bara är du som någonsin kommer att få veta detta, så du behöver inte bry dig om vad någon annan tycker du borde göra. Efterhand brukar en tanke, en vision kristallisera sig ur de olika fragmenten, ett övergripande personligt Mål.

Specificera ditt Mål

När du väl börjat inse vad ditt Mål är, börja specificera det: vad är det egentligen? Hur ser det ut? Varför söker du det? Försök förstå varför och hur du vill söka det; det kommer att ge dig en bra insikt i dig själv vilket kommer att vara till stor hjälp i framtiden.

Finn delmålen

Fundera nu på hur du kan genomföra ditt Mål. Består det av delmål? Kan det delas upp i enklare delproblem? Om du inte kan komma på hur det skulle kunna genomföras är att finna rätt väg till Målet i sin tur ett viktigt delmål, och troligen betydligt enklare. Analysera de steg som kommer att leda till ditt Mål. Ofta verkar det svårt att komma från här-och-nu till Målet, prova då att arbeta baklänges: finn de delmål som behövs för att uppnå Målet, och sedan deras delmål, och fortsätt sedan på samma sätt tills du har nått hanterbara uppgifter här och nu. Efterhand kommer du att inse vilka vägar du kan använda för att uppnå Målet (det finns nästan alltid flera), och vilka delmål du har. Strunta i onödiga och irrelevanta delmål, och inrikta dig på de vägar som leder mot Målet. Varje delmål på dessa vägar är nödvändigt för att uppnå Målet, din livsmening, och därmed både spännande och åtråvärt.

Omvandla delmål till praktik

Hittils har du funderat och skrivit om dina mål, men du har inte gjort något för att uppnå dem (förutom det mycket nödvändiga första steget att bli medveten om dem!). Nu är det dags att börja omsätta dem i praktiken.

Ofta kan större mål omvandlas till rätt enkla uppgifter som kan göras här och nu: om ditt Mål kräver en universitetsexamen blir att ta examen ett delmål, och att klara kursen du nu läser blir ett delmål till examen. För att klara kursen måste du i sin tur kanske skriva en bra uppsats, vilket i sin tur kräver... På detta sätt förvandlar du det abstrakta Målet till en serie praktiska och ofta rätt enkla steg. Du kommer att vara starkt motiverad att lyckas med dem eftersom du vet att de leder dig mot Målet.
Att gå igenom sina nuvarande målsättningar är ett utmärkt sätt att planera sitt liv: sätt upp ett mål för den här månaden (klara kursen med Väl Godkänt) och planera varje vecka utifrån dess delmål (denna vecka: skriva en högklassig uppsats) och vad du ska göra i morgon baserad på delmålen (samla in artiklar). Det blir ett flexibelt och effektivt sätt att organisera sitt liv och samtidigt känna meningen med det.

Uppdatera

Ingenting är oföränderligt. Omständigheter ändras, du ändras och dina mål ändras. Som mermänniska är man flexibel. Ta dig tid att då och då gå igenom dina mål och din vision om Målet, och se hur du har närmat dig det. Ibland måste man ändra kurs eller byta målsättningar; som den flexibla mermänniska du nu utvecklat dig till sköter du detta smidigt. Din förståelse av Målet kan förändras, även om det är ovanligt att målet i sig förändras. Ofta inser man efterhand nya möjligheter och aspekter på Målet, som visar nya vägar dit. Tillfälliga motgångar är just det, tillfälliga, och kan alltid kringgås eller rent av användas.

På detta sätt kan du planera din mermänskliga utveckling, från vad du skall göra imorgon till din obegränsade framtid. Varje steg på vägen leder dig närmare ditt livs mening, varje liten motgång ger dig nyttig information, varje ansträngning ökar din styrka. Inte nog med att ditt liv är värt att leva, det är du som lever det.


Om man inte själv styr sitt liv gör någon annan det.

Most people are content to let "perfect days" happen at random rather than PLAN for them.

It matters not how straight the gate,
How charged with punishment the scroll,
I AM THE MASTER OF MY FATE
I AM THE CAPTAIN OF MY SOUL.
William Ernest Henley, Invictus

Es ist nicht genug zu wissen,
man muss auch anwenden.
Es ist nicht genug zu wollen,
man muss auch tun.
Goethe


Upp
Ingen tävling just nu...

Tävling
Pluggis innehåller 1010 länkar i 33 olika kategorier. Bokmärk
Fråga biblioteken - Flera hundra bibliotekarier finns redo för att hjälpa dig (kostnadsfritt) hitta bra informationskällor, tipsa om litteratur och webbsidor samt att ge vägledning i informationssökning via chatt eller e-post!
-Alla är välkomna att ta hjälp.

Öppet: vardagar kl. 10.00-21.00 och lördag-söndag kl. 13.00-17.00.
Fråga biblioteket.se
Lärarinfo | Samarbete | Cookies | Press | Kontakt | Admin | © 2006-2022 Pluggis.nu