lektion.se (Sveriges största lärarsajt)

Idékartoteket (Idéer för lärare, får kopieras för klassrumsbruk)

Urkund.se - Mycket bra tjänst mot plagiering (kostar pengar)

Bok och webb (Skräddarsydda läromedel, kostar dock)

Elevdata.se (Datorbaserade pedagogiska hjälpmedel)

Utbudet.com (Kostnadsfritt studiematerial)

URs Pedagogwebben

Skolledarna.se (Sveriges Skolledarförbund)

Skogen i Skolan

Myndigheten för skolutveckling

Nordiska skolnätet (Tjänst från Nordiska ministerrådet)

Europeiska skoldatanätet

Kollegiet (Skolutvecklingsfrågor)

Multimediabyrån (IT-inriktning)

Kolla källan! (Projekt för källkritik)

Tema Modersmål

LEXIN (Lexikon och ordböcker)

Särnät (Särskolans nätverk i Sverige)

Specialpedagogiska Institutet

Specialskolemyndigheten (För döva och hörselskadade)

Lärarförbundet

Lärarnas Riksförbund

Skolporten.com (Nyhetssida för lärare och skolledare)

Dr Cais värld (För dig som arbetar i skolan värld)

Attraktiv Skola (Projekt)

Forskning.se (Lärardelen)

Svenska Museifönstret (Fakta från svenska museum)